Menu

Tajemství indiánských kmenů

Když je řeč o původních obyvatelích Severní Ameriky, každý si představí asi trochu něco jiného. Vize se může shodovat s příběhy o Vinnetouovi, z westernového prostředí nebo s fotkami. Každopádně se jedná o Indiány. Bohatě zdobený oděv, tenká čelenka z chřestýší kůže a stříbrem zdobená puška. Pojďme se o těchto kmenech něco více dozvědět.

Indiáni, historie a rozdělení

Před příchodem evropských kolonizátorů obývali Indiáni celé území Ameriky. Usídlili se zde díky rozmanitým přírodním podmínkám. V Americe tak začly vznikat různorodé indiánské kmeny a kultury. Avšak ne všechny etniky hovořily stejným jazykem. Vyznávaly jen podobnou kulturu.

Obyvatelé severských lesů a tundry se považovali převážně za kočovné lovce, kteří byli závislí na sobech karibu. Důležitým zdrojem pro ně byl také rybolov a sběr jedlých rostlin. Žili v kupolovitých či konických vigvamech. Lidé žijící na západě stavěli také dřevěné boudy.
Na severovýchodě se žilo hlavně ze zemědělství, rybolovu a sběru jedlých rostlin. Kmeny se zde držely demokratického uspořádání a v náboženství měly velké vliv tajné společnosti.
Jihovýchod navazoval na oblast Východních lesů. Velký význam zde mělo zemědělství, rybolov a lov. Obyvatelé žili v domech, chýších z hlíny či rákosu. Rituály byly velice často spojovány s pěstováním kukuřice.
Na severozápadě Indiáni lovili hlavně migrující lososy a další druhy ryb. Za tradiční obydlí se považoval dům z dřevěných trámů.
Jihozápad obývali autochtonní skupiny, které žily v pueblech postavených z hliněných cihel. Věnovali se zemědělství a řemeslu.

Indiáni a zvyklosti

Indiáni byli naprosto oddaní přírodě. Matka Země je příroda a jim byla zapůjčena, aby ji uctívali a starali se o ni. Za všechny věci je nutné děkovat a vážit si jich. I proto měli mnoho rituálů a obřadů, kterými vyjadřovali svůj dík. Nejčastějším způsobem byl a je tanec. Například Bizóní tanec měl zajistit úspěšný lov. Mezi nejznámější patřil Dešťový tanec nebo Tanec Slunce. Největší oslavy probíhaly v období sklizně. A to například Slavnost kukuřice, fazolí či jahod.

Ač se to možná nezdá, s Indiány máme něco společné. Třeba právě zmíněné rituály. Můžeme za ně považovat jak oslavy narozenin, koncerty či jednoduše domácí zvyklosti. Takže si zapalte vonnou tyčinku, vypijte čaj a máte splněno!

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací