Menu

Život bájného Buddhy. Z královské rodiny ke skromnému životu

Hned ze začátku je důležité se naučit rozlišovat Buddhu a buddhu. Buddha (psáno s malým počátečním písmenem) není jeden konkrétní člověk, ale pojem pro bytost, která dosáhla osvícení (nirvány), ukončila koloběh znovuzrození a pochopila podstatu bytí. Buddhové dosahují osvícení za různých okolností a disponují skvělými učitelskými dovednostmi. Nejznámější buddha je Siddhárta Gautama, údajný zakladatel buddhismu, o kterém se mluví právě jako o Buddhovi (psáno s velkým počátečním písmenem).

Z bohaté rodiny ke skromnosti a osvícení

Siddhárta Gautama se nenarodil ve skromné, chudé rodině, jak by se mohlo předpokládat, ale naopak v rodině královské. Mládí strávil v blahobytu a obklopen bohatstvím. Dostávalo se mu nejen cenného majetku, ale i dobré výchovy. Téměř vůbec nevycházel z paláce a jak se říká, svůj život strávil radovánkami. Při jedné ze svých procházek narazil údajně na starého žebráka, mrtvolu a nemocného člověka. Tehdy si uvědomil strastiplnost lidské existence a začal nad životem a bytím přemýšlet. Život a radovánky v paláci jej už příliš neuspokojovaly, neboť si uvědomoval existenci utrpení, nemoci, smrti a celkově přemýšlel o pomíjivosti života. Zanedlouho poté se proto rozhodl opustit svůj dosavadní život a vydat se na cestu za osvícením a poznáním.

Typická podobizna Buddhy
Typická podobizna Buddhy

Cesta za poznáním a pomíjivostí

Siddhárta cestoval a hledal odpovědi na své otázky šest let. Zabýval se hlavně pomíjivostí a prošel si askezí a půstem, díky kterému se změnil k nepoznání. Osvícení však stále nepřicházelo, proto se rozhodl usadit pod strom Bódhi do svého tradičního sedu. V obdobné pozici je Buddha tradičně zobrazován na soškách, obrázcích, etno dekoracích apod. Pravil „Nechť mé tělo na této podušce vyschne, mé kosti a mé svaly se rozpadnou, ale dokud nedosáhnu osvícení, nehnu se odtud, i kdyby to bylo sebedelší a sebetěžší”. A jak pravil, tak se i stalo. Během úplňkové noci prožil čtyři vnory, díky kterým dospěl k hlubokému poznání. Ráno již neseděl pod stromem „starý známý“ Siddhárta, ale Buddha neboli osvícený.

Učení a předávání poselství

Po svém osvícení se Buddha rozhodl předat své poznání dál. Z jeho prvního kázání vzešly známé čtyři vznešené (ušlechtilé) pravdy, které dnes tvoří základ Buddhova učení:

  1. Pravda o utrpení
  2. Pravda o vzniku utrpení
  3. Pravda o ustání utrpení
  4. Pravda o cestě vedoucí ke konci utrpení

Pochopení těchto pravd je základ pro cestu za osvícením.

Buddhu následovalo mnoho lidí a neustále se přidávali další a další. Během svého učení se zabýval všemi možnými otázkami bytí a jen stěží bychom našli téma, které by neprobral. Předával svým žákům a následovníkům hluboké filozofické učení a moudra.

Ručně namalovaný život Buddhy na plátně
Ručně namalovaný život Buddhy na plátně

Buddha cestoval a předával své poznatky desítky let, než ve svých osmdesáti letech těžce onemocněl a zemřel. Následně byl spálen na hranici a jeho prach byl umístěn do několika památníků v různých krajích. Jako zajímavost lze zmínit, že známý Buddhův sed, ve kterém došel osvícení, se předává mezi ostatními buddhy a patriarchy už několik stovek let.

 

Vydáno: 31. 8. 2017

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací