+420 533 534 201 (Po-Pá: 8-12 a 13-17)
cz
Země doručení
Další země
+420 533 534 201 (Po-Pá: 8-12 a 13-17)
Duše: jak vypadá, kdy vzniká a kam putuje po smrti
Magie a Esoterika
15. 5. 2023

Duše: jak vypadá, kdy vzniká a kam putuje po smrti

Každý člověk je stvořen s duší. Ta je definována jako nehmotná esence jedince. Přitom existuje několik různých teorií, které nabízejí různé pohledy na duše lidí. Ať už jde o náboženské, filozofické nebo vědecké hledisko. 

Naše duše a tělo tvoří společně jedinečnou lidskou bytost. Každá duše je individuální a neumírá s tělem, ale je po smrti oddělena od těla. Podle Bible je duše nehmotná část člověka, která existuje před narozením a po smrti odchází buď do nebe, nebo do pekla - je spasena či zatracena. Duše člověka je přitom v křesťanství posuzována na základě činů během života.

Stejně jako známe různé koncepty vztahu duše k tělu, existovaly četné představy o tom, kdy duše vzniká a kdy a zda zemře. Navzdory rozšířené a dlouhotrvající víře v existenci duše, různá náboženství a filozofové vyvinuli řadu teorií o její podstatě, jejímu vztahu k tělu, původu a smrtelnosti.

Jak to měli Řekové

Starověké řecké víry se v tomto v průběhu času měnily a vyvíjely. Pythagoras zastával názor, že je duše božského původu a existovala před a po smrti. 

Platón a Sokrates rovněž přijali nesmrtelnost duše, zatímco Aristoteles považoval tuto vlastnost pouze za část duše, intelekt. Epikuros věřil, že tělo i duše končí smrtí. Raně křesťanští filozofové přijali řecký koncept nesmrtelnosti duše a myšlení duše jako stvořené Bohem a vlité do těla při početí.

Mnoho kultur poznalo nějaký netělesný princip lidského života nebo existence odpovídající duši. A mnozí připisují duši všem živým věcem. Zatímco například Egypťan přežil svoji smrt, duch měl pokračovat do kraje mrtvých. Číňané rozlišovali mezi nižší, citlivou duší, která se smrtí mizí, a racionálním principem, který přežije hrob a je v moci předků.

Hebrejci měli představu o duši, ale neoddělovali ji od těla, i když pozdější židovští spisovatelé myšlenku duše dále rozvinuli. Biblické odkazy na duši související s konceptem dechu nestanovují žádný rozdíl mezi éterickou duší a tělem.

Starořecké pojetí duše se značně lišilo podle konkrétní doby a filozofické školy. Epikurejci považovali duši za složenou z atomů jako zbytek těla. Duše byla nehmotná substance, podobná bohům, přesto součástí světa změny a přeměny. Aristotelovo pojetí duše bylo nejasné, i když tvrdil, že jde o formu neoddělitelnou od těla.

Duše je v řadě náboženství, mytologií a filozofií prezentována jako nehmotná substance živé bytosti. V náboženských a filozofických naukách pojem duše odkazuje na nehmotný princip, který je chápán jako nositel života jednotlivce a jeho identity, který přetrvával v čase. S tím je často spojen předpoklad, že duše je nezávislá na těle, a tedy i na fyzické smrti. Smrt je pak interpretována jako proces oddělování duše a těla. 

Některé tradice učí, že duše existuje již před počátkem, že obývá a vede tělo jen dočasně a používá jej jako nástroj nebo je v něm uzamčena jako ve vězení. Četné mýty a náboženská dogmata dělají prohlášení o osudu, který čeká duši po smrti těla. V různých naukách se předpokládá, že dochází k reinkarnaci duší.

Staré kultury měly sklon přisuzovat duši všemu, s čím se lidé setkávali, tedy například i k lesu, řece či skále. V mnoha domorodých kulturách existuje spousta myšlenek a pojmů, které zhruba souvisejí s tím, co Evropané tradičně chápou duší. Z nábožensko-vědeckého hlediska zahrnuje duše vše, co se zjevuje věřícím lidem. 

Náboženské teorie

V křesťanství jsou duše nehmotné a nesmrtelné entity. Většina křesťanů a následovníků judaismu věří, že lidské bytosti mají duši s věčným životem a jsou schopné být souzeny po smrti fyzického těla. V římském katolicismu se věří, že po smrti může duše navštívit místo zvané Očistec, aby byla zbavena svých hříchů dříve, než lidé vstoupí do nebe.

V náboženstvích, jako jsou džinismus a hinduismus, stoupenci míní, že každý živý organismus na Zemi má duši, od lidských bytostí až po nejmenší mikroby. Některá náboženství věří, že duše je nesmrtelná, ale že sleduje cykly a po smrti se reinkarnuje jako další bytost, dokud duše člověka nedosáhne osvícení. Scientologické náboženství předpokládá, že duše neexistuje a tělo jednotlivce je duše. 

Indická náboženství

Náboženské a filozofické nauky indického původu jsou částečně založeny na náboženství, ze kterého se vyvinuly různé proudy hinduismu. Společným rysem všech indických tradic je, že nerozlišují mezi lidskými dušemi a dušemi jiných forem života (zvířata, rostliny, mikroby).

Hinduismus

Považuje veškerou pluralitu nebo dualitu za pseudorealitu, která se rozplyne, když je vidět skrz. 

Buddhismus

Buddhisté popírají existenci duše nebo já ve smyslu jednotné a trvalé reality, která přežije smrt. Z buddhistického hlediska považují to, co přežije smrt za cyklus znovuzrození. 

Judaismus

Rabínské texty ve skutečnosti nabízejí nejrůznější pohledy na charakter lidské duše a její funkci. Judaismus každopádně nevnímá materiální tělo jako „vězení duše“. Tělo spíše vnímá jako nástroj, skrze který může duše v materiálním světě jednat, a tedy ho i ovlivňovat. Nedílnou součástí judaismu je víra ve vzkříšení mrtvých.

Křesťanství

Církev učí, že každá duchovní duše je stvořena Bohem bezprostředně v okamžiku početí. Zatímco tělo je smrtelné, duše neumírá. Katechismus katolické církve říká o duši: „Nezahyne, když se při smrti oddělí od těla, a při konečném vzkříšení bude s tělem znovu spojena.“ Všechny svátosti pomáhají nasytit naši duši milosti žít svůj život v jednotě s Bohem. 

Filozofie

Aristotelova filozofie přisuzuje duši všemu živému jako jeho „formu“. Rozlišuje duši vegetativní (rostliny), vnímavou (živočichové) a rozumovou (člověk). Ve středověké filozofii se nakonec prosadila představa duše jako oddělitelné substance. 

Psychologie

Dnes se ve vědách obvykle hovoří o činnosti nervové a mozkové, které lze empiricky zkoumat. Pokud se například v klinické psychologii a terapii hovoří o duši, míní se běžný význam slova jako celku osobního myšlení a vztahů, mravního hodnocení a cítění, včetně vztahu k sobě samému - sebereflexe.

Kultura

Duše bývají pro člověka neviditelné, ale někdy je lze údajně spatřit. Nejčastěji v podobě zvířete, především ptáka, bílé holubice. Mezi další ptačí podoby patří kachna, slavík, vlaštovka, orel a krkavec. Ze živočichů třeba motýl, moucha, myš, hranostaj a zajíc. 

Za viditelný obraz duše se někdy pokládá stín, odraz ve vodě a zrcadle nebo dokonce fotografie. S tím je spojena víra, že tohoto obrazu lze využít k magii, což dříve vedlo u některých populací ke strachu z fotografování.  

Duše může opustit svou schránku z mnoha důvodů. Kromě smrti také ve spánku, při mdlobách nebo v transu. Duše také může být zakleta do jiné schránky, například lidského či zvířecího těla nebo do rostliny. Tento motiv se objevuje v mýtech, pověstech a pohádkách.

Po smrti člověka zůstává duše zpravidla nějakou dobu v blízkosti mrtvého těla a může ublížit lidem, kteří jsou v dosahu. Toto nebezpečí zpravidla pomine s pohřbem. Některé duše ze světa živých neodcházejí, v evropském prostředí jde nejčastěji o trest za skutky spáchané za života. Jindy se naopak duše mrtvých snaží živým pomoci. 

Ztráta duše 

V mnoha kulturách je ztráta duše považována za primární příčinu nemoci a smrti. Věří se, že jednotlivci mají jednu duši, která se může neúmyslně zatoulat, když je stráž svého majitele uvolněná, jako když spí. Jiná kultura míní, že každý člověk má dvě nebo více duší, obvykle včetně „putující“, která prožívá něčí sny, a „životní“, jež udržuje tělesnou vitalitu. 

Ti, kteří věří ve ztrátu duše, zastávají názor, že mohou zachovat duši v putování pomocí rituálních promluv. Nicméně v případech, kdy se majitel duše domnívá, že byl očarován, vyžaduje získání duše složité techniky a služby náboženského specialisty. Podstatou většiny léčeb je chycení ztracené duše šamanem a její znovuzavedení do těla pacienta.

Autor článku

SHANTI

Rady, tipy a návody z ráje Orientu i světa vodních dýmek.

Proč nakoupit u nás?

Vše skladem

Vše skladem

Rychlé dodání zboží
Doprava zdarma

Doprava zdarma

Při nákupu nad 2500 Kč
Rádi vám poradíme

Rádi vám poradíme

Máme dlouholeté zkušenosti
Osobní odběr

Osobní odběr

V Brně

Ověřeno našimi zákazníky

98 % zákazníků doporučuje náš obchod z 689 recenzí
Zobrazit všechna hodnocení
Rychlé doručení
Možnost více druhů dopravců
Ověřený zákazník před 5 dny
Precizně zabalené zboží
Rychlost dodání
Výběr zboží
Ověřený zákazník před 8 dny
„Skvělá komunikace, rychlé vyřízení objednávky“
Ověřený zákazník před 15 dny